2019-01-28 17:39  -  KKS Spójnia Zebrzydowice

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie 2018

Zgodnie z §2 punkt 4 umowy nr SPS 425.2.2018 zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Zebrzydowice, a klubem  KKS Spójnia 
Zebrzydowice z dnia 20 lutego 2018 roku klub Spójnia Zebrzydowice prezentuje sprawozdanie końcowe z wydatkowania 
środków publicznych otrzymanych z Urzędu Gminy Zebrzydowice w roku 2018.